חיפוש
  • ברוס רפופורט

שנת המס מסתיימת וכדאי לוודא ניצול הטבות המס בחיסכון ארוך הטווחב- 31 לדצמבר מסתיימת שנת המס, לכן יש לוודא בימים שנותרו שניצלנו את הטבות המס בחיסכון ארוך הטווח. על מנת לנצל את הטבות המיסוי ולהגדיל את החיסכון על חשבון תשלום מס מומלץ לבצע את ההפקדות בתחילת שבוע הבא.


ישנם שני מוצרים לחיסכון אשר מומלץ ביותר לוודא את כדאיות ההפקדה אליה:


1. בקופת גמל להשקעה - עבור שכירים ועצמאיים


קופת מל להשקעה הינה למעשה קופת גמל אשר בה ניתן להפקיד עד 70,913 ש"ח (לשנת 2021), עבור כל בן משפחה בנפרד ולייצר תוספת לקצבה בגיל פרישה אשר תהיה פטורה ממס ללא קשר להכנסות אחרות.


2. קרן השתלמות - עבור עצמאיים בלבד


קרן השתלמות מאפשרת לכל עצמאי להפקיד עד לתקרה של 18,480 ש"ח (לשנת 2021) ללא קשר למחזור של העסק, ולהנות מהשקעה פטורה ממס על רווחים - זו אחת הדרכים הבודדות להשקיע במוצר פטור ממס על הרווחים ולכן כדאי לוודא שמנצלים את ההטבה כל שנה.


לגבי שני המוצרים הללו הבירור לגבי סכום ההפקדה הרצוי למיצוי ההטבה ניתן לביצוע מהיר. מוזמנים לפנות אלי בכל שאלה בעניין.


סוף שנה מוצלח!
24 צפיות0 תגובות