חיפוש
  • ברוס רפופורט

טיפול בתיק הנכסים הפנסיוניים

עודכן: 24 באוק׳ 2020

חודש יולי המשיך את מגמת העליות בבורסות כאשר מדד הMCSI (מדד המדינות המפותות) עלה ב- 8.4%, בארה"ב מדד ה 500S&P עלה ב- 5.6% וגם אצלנו עליה של 4.2% במדד ת"א 125.


עם זאת המשבר הריאלי מורגש היטב בכל העולם. בהקשר זה ולאור התובנה כי משבר הקורונה יימשך לתקופה ארוכה וכתוצאה מכך גדלה ההסתברות לפגיעה אפשרית בתיק הפנסיוני של רבים בשל הקטנת תפוקות בענפים רבים, בחינת ושיפור מבנה תיק הנכסים הפנסיונים מומלצת כעת מאוד. שיפור ניהול התיק הפנסיוני יכול להביא לשינוי משמעותי של עשרות אחוזים לעת פרישה.

הנקודות החשובות בבחינת תיק הנכסים הפנסיונים הינן:

1. דמי הניהול המשולמים מההפקדות השוטפות ומהחיסכון הצבור - שינוי בדמי הניהול בלבד יכול להגדיל את החיסכון הפנסיוני בתום תקופה בעשרות אחוזים.


2. סוג המוצר אליו מבוצעות ההפקדות – קיימים אמנם מספר מצומצם של מוצאים פנסיונים, אך לאורך השנים חלו שינויים מהותיים בעיקר בקרנות הפנסיה ובפוליסות ביטוח המנהלים. שמירה על מוצרים קיימים בתיק הפנסיוני עדיפה לעיתים על האופציה להוזלת דמי הניהול, אך לא בהכרח. כל מקרה נדרש לבדיקה פרטנית.


3. בחינת היבטי המיסוי – לרוב עוסקים רק בהיבטי המיסוי בשנת המס הנוכחית לגבי ההפקדות לתיק הפנסיוני, אך מומלץ מאוד גם לבחון את האפשרויות לדחיית מיסוי ולבחון הטבות מס עתידיות בתיק הנכסים הפנסיוני. למשל - ההפקדות לתיק הפנסיוני פטורות ממס רווחי הון (עד לתקרות המותרות), לכן ניהול נכון של רמת החשיפה לסיכון צריך לקחת בחשבון את כל התיק הפיננסי של המשפחה ולא רק את התיק הפנסיוני.


4. חלוקת ההשקעה בנכסים שונים (במסלולי ההשקעה) – חלוקה נכונה בין סוגי נכסים שונים בתיק הנכסים הפיננסי יקטין את התנודתיות של התיק (סטטיסטית). לכן, מאחר והתיק הפנסיוני מהווה את ההשקעה הגדולה ביותר של כל משק בית (אכן השקעה גדולה יותר מבית המגורים...), יש לבחון היטב את החלוקה של ההשקעה בין האפיקים השונים בתיק הפנסיוני כחלק המתיק הפיננסי של משק הבית ולא בנפרד.

למרות שהשתדלתי שוב וניסיתי לנסח את הדברים בצורה ברורה, לא אתפלא אם כל זה לא היה ברור בכלל , ואם כך - ניתן וכדאי לבדוק את הדברים בצורה פרטנית....
5 צפיות0 תגובות